Chăm sóc khách hàng
Chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng và bảo trì trọn đời với sản phẩm co công ty chúng tôi cung cấp
Qúi khách lưu ý giữ biên bản giao nhận hàng để chúng tôi xác nhận là sản phẩm chúng tôi cung cấp
Thời gian cung cấp được thể hiện trên tem nhãn của sản phẩm cần bảo hành